תבליט של שמלת בלרינה עשוי מענפי דקלים על בסיס רשת עם מסגרת לבנה.

שמלת בלרינה- פטריסיה גלמן

₪2,490.00Price

    Michaelson Applied Art Gallery/Florentin/Tel-aviv

    972542189614

    4 Stern Avraham st. Florentin, Tel-Aviv

    ©2018 by Amnon Michaeli. Proudly created with Wix.com