תומר צלנר - מציאות רבודה
תומר צלנר - מציאות רבודה

תערוכה נפלאה של יצירות עם מציאות רבודה - באמצעות אפליקציה היצירות קמות לחיים.

רוני אלמגור - פתיחת עונת הרחצה
רוני אלמגור - פתיחת עונת הרחצה

מציאות רבודה
מציאות רבודה

Describe your image

תומר צלנר - מציאות רבודה
תומר צלנר - מציאות רבודה

תערוכה נפלאה של יצירות עם מציאות רבודה - באמצעות אפליקציה היצירות קמות לחיים.

1/15